Linjemålning i trafiken

Att trafiken successivt blivit allt säkrare kan i stor utsträckning tillskrivas linjemålning av asfalt. Linjemålning ger besked hur vi ska köra och gå.

Linjemålning är ett diskret sätt att förmedla trafikinformation. Vi tänker nog inte alltid på att den existerar och inte heller visar vi den respekt. Det är först när vi tvingas köra bil eller cykla på en grusväg som vi saknar linjemålning. Då finns det inga linjer som visar hur vägbanan är uppdelad i två hälfter och risken är stor att vi hamnar i diket, eftersom vi inte ser var dikesrenen tar slut.

Linjemålning på trafikerade vägar och gator har många funktioner. Förutom att vägbanan delas upp får vi genom pilar och streck besked om vilken fil vi ska välja för att hamna rätt. Och oftast får vi information långt innan vi har nått fram till en gatukorsning. Gångare skyddas av linjemålning. Övergångsställen blir tydligt markerade och de allra flesta bilister har respekt för detta.

Behov av linjemålning

Det är inte enbart i löpande trafik som linjemålning har sitt berättigande. På skolgårdar och lekplatser ska det finnas ordning och reda. Linjer kan målas på bollplaner för fotboll, handboll och basket. Och hur skulle vi kunna parkera våra bilar om det inte fanns parkeringsrutor? Då skulle bilarna parkeras huller om buller och utrymmet för parkering skulle bli dåligt utnyttjat. Och hur skulle bilparkering fungera utanför ett köpcentrum om det inte fanns linjemålning?

Att linjemåla är ett jobb för ett specialistföretag. Deras personal vet hur asfalten ska prepareras före målning och naturligtvis använder man färger för miljögodkänd linjemålning i största möjliga utsträckning. Linjemålning inomhus är inte ovanligt. I fabrikslokaler har linjemålning funktionen att skapa ordning och reda och är ett sätt att undvika kollisioner mellan människa och fordon, exempelvis truckar. Linjemålning blir därmed en viktig del för att göra arbetsmiljön säkrare.

12 Feb 2024

Välkommen

Välkommen till Motorentusiasters värld! På denna sida har vi valt en lite annorlunda approach och detta genom att fokusera mycket på bilens interiör snarare än på vad som finns under huven. 

Vi hoppas att vi ska kunna skapa en sida som du hela tiden väljer att återkomma till.

Senaste artiklarna